-Wederzijds respect is heel belangrijk. Ik respecteer u dus respecteer mijn werk en tijd.
Respecteert u mij niet dan wordt de samenwerking stop gezet zonder gevolg.
-Tattoos worden gezet vanaf 18 jaar, piercings vanaf 16 jaar.
Piercings kunnen vanaf 15 jaar mits het gezelschap van een officiële begeleider, dit geldt niet voor (genitale) piercings waar de minimumleeftijd 18 jaar is.
-Een tattoo plaatsen is steeds op afspraak. Er gebeurt een aanbetaling van 50 euro, dit kan cash of via overschrijving gebeuren. De afspraak is pas geldig na het ontvangen van het voorschot. Bij overschrijving dient de klant ons te verwittigen wanneer de overschrijving uitgevoerd werd. Het voorschot wordt verrekend in de eindafrekening. Vermeld bij de overschrijving ‘voorschot’.
-Er kan tot 48 uur voor de afspraak éénmalig kosteloos verplaatst van afspraak worden, bij latere verplaatsing vervalt het voorschot.
-Voorschotten worden nooit terugbetaald.
-Kleinere tattoos hebben een vooraf vastgelegde prijs, grotere of meer complexe tattoos worden verrekend aan het uurtarief. Er wordt steeds een schatting gegeven van de kostprijs maar dit is geen exacte prijs. Een begonnen uur telt als een uur.
-Er wordt een voorontwerp opgemaakt zonder extra kosten. Ieder project is uniek en er wordt de nodige tijd aan besteed. Het ontwerp krijgt men kort voor het plaatsen van de tattoo, er is natuurlijk steeds ruimte om in samenspraak het ontwerp te wijzigen.
-Personen onder invloed of recent gebruik van drank en/of drugs worden niet geholpen.
-Zwangerschap en/of het nemen van medicatie moet steeds vermeld worden voor aanvang.
-Draag kledij die gemakkelijk te verwijderen is tijdens het plaatsen van de tattoo.
-Het wordt toegelaten om één volwassene mee te brengen als gezelschap tijdens het plaatsen van de tattoo. Er wordt wel gevraagd dat deze persoon zich sereen op de achtergrond houd.
Kinderen onder de leeftijd van 12 jaar worden niet toegelaten tijdens het plaatsen van de tattoo of piercing.
-Er worden geen huisdieren toegelaten.
-Binnen roken is verboden.
-Er mag niet gegeten worden in de praktijk.
-Er moet steeds waarheidsgetrouw een toestemmingsformulier ingevuld worden.
-Ik behoud de rechten op de ontwerpen.
-Ik behoud het recht om iemand zonder opgave van reden te weigeren.
-Er is mogelijkheid om een maand na het plaatsen van de tattoo een controle te laten uitvoeren en bij te werken waar nodig. Dit enkel wanneer de nazorginstructies strikt gevolgd werden.
-Hou rekening dat er dagelijks veel correspondentie te behandelen is. Ik behandel uw vraag en ontwerp zo snel mogelijk.
Een tattoo is voor het leven en hiervoor is de nodige tijd nodig.
-De regels worden opgesteld naar ons goeddunken om alles in de shop zo goed mogelijk te laten verlopen. Er kunnen op ieder moment wijzigingen aangebracht worden.